خمیر الماس struers

فروش ویژه انواع خمیر الماس استروئرز

ساخت کشور دانمارک

struers

DP – PASTE

 

انواع میکرونهای ۱/۴    ۱   ۳   ۶