غالباَ دستگاههاي آزمايشگاهي به دليل حساسيت هاي بالا و خروجي هاي دقيق كه مورد استفاده كاربر ميباشد  داراي پيچيدگي هاي فني زيادي هستند و به دليل اينكه معمولا در بسياري از اين  دستگاه ها از برق با ولتاژ بالا و مواد شيميايي و گازهاي خورنده استفاده ميشود و به دليل استفاده هاي طولاني و مكرر ،اين دستگاه ها احتياج به سرويسهاي دوره اي منظم توسط متخصص مربوطه را دارد تا هم جلوي بسياري از هزينهاي سنگين تعميرات گرفته شود و هم جلوي از كار افتادنهاي طولاني مدت اين دستگاهها در حين مدت تعميير ،اين مفروضات در صورت احتياج نداشتن دستگاه به  قطعه اي خاص درست ميباشد ، كه ميبايست در صورت لزوم از شركت سازنده اين دستگاه فرستاده شود. در اين مدت زمان اجراي تحريمات معمولاَ بسيارسخت و به ندرت و با هزينه هاي بالا و زمانهاي بسيار طولاني قطعات وارد  كشور ميگردد.

بسياري از اين مشكلات تا حد زيادي با سرويسهاي دوره اي منظم قابل پيشگيري ميباشد. گروه توليدي بازرگاني پارس كارينو آمادگي دارد تا با بهره گيري از بهترين متخصصين با تجربه و آموزش ديده در كمپانيهاي سازنده اين دستگاهها كليه سرويس هاي دوره اي انواع دستگاههاي آزمايشگاهي – تحقيقاتي و صنعتي را انجام دهد.

از جمله كليه دستگاههاي شركتهاي بوشي (سوئيس) ، استروئرز (دانمارك) ، المنتار (آلمان) ، لكو (آمريكا)‌ ، آناليتيك ينا (آلمان) ، فوچ (آلمان) ، اريكسن (آلمان) و…..