اين شركت با بیش ازهفتاد سال تجربه در زمينۀ توليد انواع تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي، بزرگترین شركت درزمینه تولید دستگاه های تقطير در خلاء (Rotavapor)، پمپ ، كنترلرهاي خلاء و چيلر (Vacuum Pumps, Controlers&Chiller)، نقطۀ ذوب و جوش (Melting&Boiling Point)، كجلدال (Kjeldahl)، سوكسله (Extraction Systems)، نانو و ميني اسپري دراير (Nano&Mini Spray Dryer)، كروماتوگرافي مايع با فشار متوسط (MPLC)، خشك كن (Glass Oven) وFT NIRدر خدمت كليه مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي، علمي و صنعتي مي باشد.اين شركت در 60 سال گذشته تاثير گذارترين مجموعه در دنيا در اين صنعت ميباشد.